10 Haziran 2014 Salı

Q ne ayaq?

Şimi bu Qürtçedeki q'ları nerede qullanmamız nerede qullanmamamız gereqtiğini bilen bir Qürt var mı?
Qürtçe dilbisi qurallarına hâqim bir Qürt... Yoqsa şimdiliq tek dil tek vatancılara inat olsun diye qafamıza göre istediğimiz yerde mi qullanıyoruz? Bu qonuda alınmış bir örgüt qararı mı var? Politiq meseleler olsun, dil meseleleri olsun az çok meraqlı bir insan olaraq Qürt arqadaşlarıma soruyorum. Bu q harfini qullanma işini adabıyla mı yapıyorsunuz yoksa "biz de daha peq bilmiyoruz da maqsat ulusalcıları uyuz etmeq" mi diyorsunuz?

Son dönemde, sosyal medyada ota boqa q harfi qullananların bünyede uyandırdığı meraq nedeniyle qaleme alınmıştır. 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder