1 Ekim 2010 Cuma

Rutin Bağlar

Rutin belli bir düzenin kendi içinde tekrarından oluşan bir süreçtir. Süreç olması onun belli bir akışa veya dönüşüm gücüne sahip olduğu yanılsamasına neden olur genelde. Bireysel düzeyde "alışkanlık" denilen yaşam pratikleri belli bir rutinin içinden ya da üzerinden kendini kurar ve insanoğlu doğası gereği, bilmediğine hem merak duyan ama hem de korkan yapısı nedeniyle genelde değişikliğin getireceği riskleri göze almaz ve konumunu korumak ister. Diğer yandan tarihsel büyük dönüşümler bu rutini bozmak isteyen ve merakını korkunun önüne alarak kırılmalar yaratmış insanların yazdığı tarihtir. İnsanlar arasında kategori kurmak her ne kadar ahlaki değilse de, büyük dönüşüm, buluş ve sanat üretimi yapan insanların yaşamları belli bir rutine dayanmadığı için bu sonuçlara yol açar ve onlara bu nedenle büyük insan denir. Rutin bağlar, güven yaratır ama üretimi, düşünmeyi, dönüşmeyi, değişmeyi engeller. Giderek muhazafakar ve tutucu insanlar kurar. Kendini konumunu korumak isteği sistemin değişmesine engeldir ve “başka bir dünya mümkün”se bile bu ancak rutinlerinden vazgeçmeyi göze alabilecek sosyal aktörlerle sağlanabilecektir. Menfaatlerden basetmiyorum bile.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder