20 Şubat 2012 Pazartesi

"O güzel insanlar, o güzel katırlarla gittiler, dönmediler..."

Kaçakçılık :  İng. smuggling
1. Yasal olmayan gizli yollardan ve herhangi bir vergi ödemeden ülke dışından ülkeye mal sokulması.
BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü 2004 (TDK Sözlük)


Vergi kaçakçılığı :  İng. tax evasion
Belgeleri değiştirmek, asıllarına uygun olmayan belge veya kopyalar düzenlemek, vergi yasalarına göre tutulması gerekli olan defter kayıtlarını değiştirmek ya da kayıtları eksik tutmak, tutulması gereken defter veya belgeleri gizlemek veya yok etmek, her türlü hesap ve muhasebe hileleri yapmak, elde edilen kazançları vergi bildirim belgesinde göstermemek gibi yollarla mükellefin ödediği verginin ödenmesi gerekenden daha az tahakkuk ettirilmesi ya da hiç tahakkuk ettirilmemesi.
BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü 2004 (TDK Sözlük)Hiç yorum yok:

Yorum Gönder